înregistrare
SIFI oferă o gamă completă de produse dedicate tratamentului celor mai comune patologii oculare. SIFI realizeaza, produce si comercializeaza specialități farmaceutice inovatoare, chirurgicale și dispozitive medicale.
Dacă sunteți oftalmolog sau farmacist, vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați mai jos pentru a accesa la paginile de produse.
 
Username* (minimo 6 caratteri)
 
Email*
 
Password*
 
Confirm password*
 
Nume*
 
Prenume*
 
Dirección
 
Adresa
 
Provincie
 
Cap
 
Telefon
 
Telefon mobil
 
Fax
 
Data nașterii
 
Locul nașterii
 
Provincia de naștere
 
Sex
 
Cod fiscal
 
Activitate profesională
 
Inscripția din registrul*
 
Cu numărul*
 
Companie
 
Sectorul companiei
 
Funzione azienda
 
Declar că am citit politica de confidențialitate și, în baza acesteia, consimt la prelucrarea datelor personale în scopurile precizate. Înregistrarea nu poate continua fără bifarea căsuței corespunzătoare.
 
Accept politica de confidențialitate în conformitate cu Directiva Europeană 2016/679.
 
Cod de confirmare* :
 

 
 
 
 
Publicarea informatiilor privind transferurile de valoare catre profesionistii din domeniul sanatatii Link-urile de mai jos va ofera acces la informatiile publicate in Romania in conformi...
 
Linia pentru produse farmaceutice a SIFI este echipată cu tehnologie Blow-Fill-Seal (BFS) pentru producerea în condiții aseptice a colirelor, gelurilor și emulsiilor 24 / 24 o...
 
SIFI S.p.A. (denumită, în continuare, SIFI sau Compania) a adoptat principii etice și de comportament care corespund ghidurilor stabilite de asociația de profil, Farmind...
Follow Us!